GODKJENTE TERAPIER

Har alle terapier jeg driver med offentlig godkjenning?

Ja, alle har godkjenning.

WHO – Verdens Helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for indikasjoner og kontraindikasjoner for akupunktur og retningslinjer for klinisk akupunkturforskning. Disse retningslinjene er ment som anbefalinger til de enkelte lands helsemyndigheter.

Det er gjort en rekke studier på akupunktur, både utenlands og i Norge.
Norges forskningsråd har siden 1992 støttet flere akupunkturstudier. Verdens Helseorganisasjon, WHO har registrert 40 ulike lidelser.

Kognitiv terapi og ACT er godt dokumentert behandlingsmetoder for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Mind –Body medisin (komplementær og alternativ medisin) etter modell som er etablert på medisinsk avdeling Universitäts Krankenhaus Duisburg-Essen

PEP prosess og embodiment-fokusert psykoterapi etter Dr. Michael Bohne