MIND-BODY MEDISIN

Undersøkelser viser at 60 % inntil 90% av alle legebesøk i vestlige land er på grunn av stress-induserte sykdommer. Mind- Body medisin tar sikte på å innlemme stress-reduserende praksis i hverdagen og å etablere en ny orden i livet. Omlegging mot en mer helseorientert livsstil og mobilisering av krefter for bedre selvtillit . Mind / Body Medicine inkluderer bruk av kosthold, mosjon, stressregulering (balanse mellom spenning og avslapping), kognitiv restrukturering og stressmestring.

Mind –Body medisin (komplementær og alternativ medisin) etter modell som er etablert på medisinsk avdeling Universitäts Krankenhaus Duisburg-Essen er etter min oppfattning også tenkelig  fremtiden i Norge.

”.. oppmerksomt nærvær – være bevisst til stede i øyeblikket med en aksepterende holdning til egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser..”

Hovedelementet er opptrening av oppmerksomhet i her-og-nå-situasjonen gjennom meditasjon, kroppsavspenning og yogaøvelser. Pasientene får på den måten delta aktivt i sin egen behandling og helingsprosess. Metoden har effekt blant annet på pasienters opplevde smerte, følelsesmessige problemer, stress, angst og depresjon.
Mind/body medicine, integrative medicine ha f.eks.  i den amerikanske medisinen en viktig stilling. Fra en sped begynnelse på slutten av 1960-tallet har det vokst jevnt. I 1999 gav den amerikanske regjeringen 10 millioner dollar til helsedepartementet for å opprette ti sentre som skal drive forskning og utvikling av metoder for å håndtere stress og stressrelaterte sykdommer samt undervise helsepersonell i disse metodene. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å lære pasientene metoder for å motvirke stress, regnes som svært betydelig. Ved flere universiteter, f.eks: Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital undervises medisinstudentene i de samme metodene, fordi man mener at en lege som lærer å håndtere stress og være helt til stede med sine pasienter, er en bedre lege .

I Norge er dette fagfeltet også viet oppmerksomhet. Det er utviklet et treningsprogram for pasienter med kroniske lidelser som bygger på en del av de samme elementer som programmet i Massachusetts , samt en 10-vekttalls tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell i dette programmet, lagt til Diakonhjemmets høyskole. Forhåpentligvis vil dette fagfeltet vokse og gi pasienter og helsepersonell virkemidler for å støtte og forsterke dagens medisin.

Jeg vil gjerne nevne NAFKAM.  NAFKAM er et forskningssenter som er en egen enhet under Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø  i Forskningsparken.

NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge flerfaglig forskning. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, rådgivning, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.
Visjon er kunnskapsbasert behandling – uansett hvor du velger å få den!

NAFKAMs mål er å gi forståelse av hva alternativ medisin som system eller konkrete alternativmedisinske metoder kan bidra med for å redusere og/eller forkorte sykdommer eller sykdomsopplevelser, bedre livskvalitet og øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner.

 

Hva er miljø- og ernæringsmedisin etter Mind-Body medisin forståelse?

Menneskets gener har ikke endret seg vesentlig de siste 1,5 millioner år. Vår livsstil har imidlertid forandret seg dramatisk de siste 100 år. Livsstilsykdommer som har fulgt i kjølvannet av disse endringene inkluderer hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske luftveissykdommer, allergi/overfølsomhet og hormonelle ubalanser.

Miljø og ernæringsmedisin betyr en fundamental annerledes tilnærming til helse og sykdomsutvikling enn det som er vanlig i norsk allmenn og spesialistpraksis. Gjennom en helhetlig tilnærming til problemene prøves det å identifiseres mer grunnleggende ubalanser i kroppen.

Innen miljø- og ernæringsmedisin prøver man å forstå sammenhengen mellom pasientens symptomer og plager og pasientens indre og ytre miljø. Kosthold, inneklima/miljø, kjemiske stoffer, biologiske allergener (mugg, midd, pollen m.m.), psykisk press, arvelig belastning og kroppens evne til å hanskes med de ulike belastningene, belyses gjennom systematisk utredning.

Av de viktigste underliggende faktorer i sykdom og symptomutvikling, kan blant annet nevnes: Forstyrrelser i sukker/fett -omsetningen, matintoleranser, tarmfloraforstyrrelser, hormonelle ubalanser og ernæringsmessige ubalanser. Behandlingen fokuserer på å rette opp slike ubalanser, og strekker seg gjerne over flere måneder eller lenger. Kostholdstiltak er for mange pasienter viktig i behandlingsopplegget.

Studiene viser at et høyere kostinntak av mat som inneholder linolsyre, har en gunstig rolle i å redusere risikoen/sjansen for å utvikle aldersbetinget tørrhet og tynn og skjør hud hos middelaldrende kvinner. Linolsyre er det samme som Omega-6 fettsyre, og er en essensiell fettsyre som kroppen ikke kan produsere selv, og som blir omdannet etter inntak.

Fullkornsprodukter inneholder fiber, vitaminer, mineraler, fenoliske forbindelser, fytoøstrogener og andre fytokjemikalier som blir fjernet i foredlingsprosessen. Foredlet/behandlet korn beskytter ikke mot sykdom, men kan tvert i mot øke risikoen for kroniske sykdommer.Eksempler på fullkorn er helkorn, knust helkorn, knust gryn og sammalt mel av hvete, havre, rug, bygg, ris og mais. Fullkorn må utgjøre minst 51 prosent av vekten for at et produkt skal kalles et fullkornprodukt.Jevnlig inntak av fullkornsprodukter er fra før av forbundet med redusert risiko for koronar hjertesykdom og diabetes.

Mindfull eating – Mat som avstresser

Mindfull eating er en smartere, mer skånsom metode for å få kroppen i balanse, som i tillegg gir mer trivsel, energi og overskudd.
Meningen bak mindfull spising er å nyte maten sin med alle sanser. Fokuset skal hvile på måltiden og med dette utvikle letthet og tilfredhet, ikke bare på skalaen, men også i hjertet. Ved siden av kostanbefalinger trengs også aktpågivenhet på hvordan og når vi spiser. Tilstedeværelse, respekt, omsorg og kjærlighet er ingrediensene for matglede og nytelse.

Vi vår workshop inviterer vi deg til mindful matlaging og spising i stillhet som et kulinarisk og kunstnerisk tredagers opplegg. En ny workshop er planlagt på Raulandsakademiet og i høst på Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna.

I vår samhørighet trener vi våre oppmerksomme holdninger mens vi tilbereder sunne, spennende og smakfulle retter som gir deg energien tilbake i hverdagen.

Innhold:

 • Mindful eating cyrkle
 • Mindful basert kost som gir deg energien tilbake, Matlaging og levemåte i praksis
 • Spisemeditasjon og mindfulnes
 • Betraktning av metabolisme ved ”selfish brain” teorien
 • Stressrelaterte forandringer i fordøyelsessystemet og utfordringer med kosten
 • Matvalg og spiserutiner etter stoffskifte- og stresstype
 • Utbredte slankemyter og normer
 • Ernæringskonsepter av sunn mat
 • Spiseatferd og matvaner – mer nytelse og mindre tyranni

Målet med mindfullnes er indre balanse. Idealvekt eller nøytralvekt er bare en gledelig bivirkning.

 

Hva er kommunikasjon etter Mind-Body medisin forståelse?

Uansett hvilke roller vi har, og hvilke situasjoner vi er en del av, så består våre handlinger stort sett av å kommunisere med oss selv ( indre kommunikasjon) og andre (utvendig kommunikasjon).
Til daglig kommuniserer vi hovedsakelig på det mentale og saklige plan. Dette er et plan som egner seg for hurtig utveksling av informasjon som ikke er følelsesmessig ladet. Når vi blir følelsesmessig engasjert for å oppnå eller unngå noe, går de fleste av oss over til emosjonell kommunikasjon. Dette kan lett føre oss inn i en negativ spiral.

«Det jeg ønsker meg livet er empati, en stadig strøm mellom meg selv og andre som bunner i at vi alle ønsker kontakt.»

Marshall Rosenberg

Ikkevoldskommunikasjon (IVK) etter  Marshall Rosenberg www.cnvc.org – medfølende kommunikasjon :

Å skape kontakt mellom mennesker

Vi har erfart at kommunikasjon kan smerte. Det kan skape frustrasjoner, misforståelser, bekymringer, skyldfølelse, dårlig samvittighet og avstand mellom mennesker.

Ved å bruke denne kommunikasjon vil du kunne lære noe om hvordan dun kan gjøre deg selv mer tydelig, og likeledes gjøre deg bedre i stand til å lytte til hva den andre har behov for. Du vil også kunne lære noe om hvordan du kan ta bedre vare på egne behov. Empati med deg selv er en forutsetning for å ha empati med andre. IVK –metoden er ikke kun et arbeidsverktøy, men mer en holdning i livet. Og har mer kontakt med mine behov og derigjennom kan jeg ta mer ansvar for mine følelser.

Modellens filosofi :

Nøkkelen til å få kontakt med seg selv og andre er å lytte, men ikke til beskyldninger, fordommer og tolkninger men til hvordan personen har det og hva som er det presserende behovet.

Det er konfliktløsende å erkjenne egne og andres behov, selv bak den ofte tragiske strategien som utføres.

 • alt vi gjør, gjør vi for å møte behov
 • åpenhet om behov skaper kontakt
 • på behovnivå finnes det ikke uenighet eller krig

Modellens fordeler :

 • Teoretisk lettfattelig.
 • Engasjerende læringsprosess.
 • Passer i alle medmenneskelige relasjoner.
 • Fremmer tydelighet, forståelse og åpner for løsninger.
 • Fremmer selvtillit og selvaksept, lindrer skyld og skam.
 • Motiverer til positive endringer.

Modellens utfordring til brukeren :

 • å skille mellom empati og sympati
 • å skille mellom observasjon og evaluering
 • å skille mellom følelser og tanker
 • å skille mellom behov og strategier
 • å skille mellom forespørsel og krav m.m.
 • å øve inn det nye språket i autentiske situasjoner i hverdagen.

 

Qigong i Mind – Body medisins konsept

Qigong stimulerer energi og blodsirkulasjonen. Gjennom ytre kroppslige teknikker beveges subtil energi i hele
kroppen. Derigjennom kan en lindre en lidelse, eller bygge opp og styrke hvor en svakhet senere kan føre til sykdom. Qigong bidrar på denne måten til å skaffe styrke til å endre atferd som kan være nødvendig for å bevare helsen. Qigong bidrar til å se sine behov, bli bevisst seg selv, sitt energifeltmønster.I dagens Kina er øvelsene en folkesport og metoden brukes i pasientbehandling på sykehus.

Qigong er myke,skånsomme øvelser som kan utøves av alle og brukes for å bevare og bedre helsen, samt forebygge sykdom. Den helsebringende effekten av qigong er undersøkt og funnet effektiv av flere. Qigong kan være aktuell som intervensjon for å bedre livskvalitet hos pasient. Qigong kan brukes for å redusere stress, styrke pasientenes egen helingskraft, gi støtte til de alvorlige syke og for å lindre smerte.

Øvelsene kan tilpasses alle, selv sengeliggende immobile pasienter kan få øket sirkulasjon gjennom tilpassede øvelser. Øvelsene skaper en indre ro og demper smerte hvilket kan utnyttes av mangepasienter i og utenfor sykehus både pre- og postoperativt for å øke velvære.