UTREDNING

 • For kirurgisk-/ortopediske pasienter –  pasienter etter trafikkskade, eller  andre   skader.
 • Akutte og kroniske nakke-, rygg- og skulderplager.
 • Fibromyalgi
 • Akutt og kronisk peritendinose – plager, f.eks.  epikondylitt,periarthritt, bursitt, achillessenetendinitter og  lignende.
 • Idrettsmedisinske problemstillinger.
 • Artrotiske eller posttraumatiske problemstillinger
 • Funksjonsforstyrrelser knyttet til bevegelsesapparatet.
 • CFS/ME kronisk utmattelsessyndrom
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Personer som har reaksjon på alvorlig belastning , psykososiale belastninger («livshendelser»)
 • Sammensatt lidelse
 • Pasienter med behov for samtaleterapi
 • Spesialisterklæringer